“Lấy điều muôn thuở dặn con
Dẫu mà gặp tiết nước non xoay vần
Ở cho có đức, có nhân
Mới mong tự tại mà ăn lộc trời”…(*)

Lời xưa thâm thúy tót vời
Những mong vun vén cho người hiển vinh
Khuyến lương, trọn nghĩa vẹn tình
Tâm cơ gây sự bất bình tránh xa

Bức hại Thiện ấy là tà
Bất Chân lừa mị ấy là giả gian
Xúi nhau tranh đấu tương tàn
Ấy là bất Nhẫn, phá ngang luật Trời

Buổi tưởng niệm các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người bị giết hại trong cuộc đàn áp lịch sử đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc, với nến được thắp sáng tại Quảng trường Nhân quyền ở Paris. Ảnh: Minh Huệ.

Dẫu cho cậy thế cậy thời
Rời xa Đạo lý ắt rồi cũng vong
Thế gian con tạo xoay vòng
Khác chi hạt bụi nằm trong thiên hà

Xem kìa vũ trụ bao la
Thương khung vô hạn nào xa thánh thần
Huống hồ một kiếp phàm nhân
Dấy can qua sẽ nổi trầm về đâu?

Bí kia còn biết thương bầu
Người trong thiên hạ giúp nhau cũng thường
‘Nhiễu điều phủ lấy giá gương’…
Mới mong thoát cảnh đoạn trường là đây

chân thiện nhẫn
Tranh Chân Thiện Nhẫn do học viên Pháp Luân Đại Pháp vẽ. Ảnh: qua Tinh Hoa

Xem kìa nam bắc đông tây
Chữ Chân-Thiện-Nhẫn mang đầy Phúc âm
Giúp ai thoát khỏi mê lầm
Hồi thăng đạo đức thanh tâm đẹp đời

Pháp truyền hợp với ý Trời
‘Phật ân hạo đãng’ cứu người lúc nguy
Ai ơi chớ có khinh vì
Thuận theo Chính đạo, lối đi bởi mình…

Đệ tử Đại Pháp

Ghi chú:

(*): Ca dao Việt.

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||2c0ed2b28__

Ad will display in 09 seconds