Chợ Cầu quê anh có tự thuở nào
Lớp ông bà cũng không biết nữa
Chợ tấp nập thuyền bè tre nứa
Sản vật trăm miền về đây bán – mua.

Chợ tấp nập thuyền bè tre nứa. Sản vật trăm miền về đây bán – mua. (Ảnh: Pinterest.com)

Cha mẹ anh bắt cá, mò cua
Đem ra chợ… nuôi con ăn học
Nhà bạn anh chuyên đâm bột lọc
Kéo sợi miến dài phơi trắng bờ đê.

Cha mẹ anh bắt cá, mò cua. Đem ra chợ … nuôi con ăn học. (Ảnh: Pinterest.com)

Rất nhiều nhà trồng mía kéo che
Chưng thành mật, đường phèn ngọt lịm
Hàng hóa chợ Cầu một thời nổi tiếng
Kéo thuyền Nghệ An, Thanh Hóa đi – về

Nguyễn Quốc Khanh