Cánh én lượn bay pháo rộn ràng
Thế nhân hạnh phúc đón xuân sang
Trẻ em hớn hở khoe tà áo
Trà đượm hương thơm nụ mai vàng.

Đầu ngõ rập rình lân múa lượn
Cuối làng rộn rã tiếng đàn ca
Năm mới đón chào Chân Thiện Nhẫn
Sức khỏe an vui khắp mọi nhà

(Tranh: Chân Thiện Nhẫn)

Xóm làng thân thiết như ruột thịt
Đêm ngủ yên lòng chẳng cài then
Ngắm ánh trăng thanh sau ngày mệt
Tâm chẳng ưu tư những sang hèn

Kim Thoa

Từ Khóa: