Mười năm hoa rụng mình ra quét
Quét hết hoa lẫn rác vườn nhà
Mười năm hoa vẫn hồn nhiên nở
Cây vẫn điềm nhiên trước gió đông

Mười năm hoa vẫn hồn nhiên nở, cây vẫn điềm nhiên cây rụng hoa (Ảnh: picserio.com)

Mười năm vót cọng dừa bện chổi
Đi chán về ôm chổi quét sân
Quét sạch chiều cho hoa nắng rụng
Rồi nhìn mỏi mắt một sân không…

Quét sạch chiều cho hoa nắng rụng, rồi nhìn mỏi mắt một sân không… (Ảnh: wallpaperstock.net)

Mười năm vẫn mới màu hoa cũ
Ráng nửa mùa rơi cây mệt già
Mình về ôm chổi không đành quét
Thương khoảng sân nghèo chút đỉnh hoa…

Minh Chánh

Từ Khóa: