Sương lạnh mờ sâu sóng lăn tăn
Đèn chiều bật sáng dải sao xanh
Gốc liễu buồn chi buông tóc rủ
Chùm bông chớm đỏ dạ sầu vương

Sương lạnh mờ sâu sóng lăn tăn, đèn chiều bật sáng dải sao xanh (Nguồn ảnh: xomnhiepanh.com)

Người xe dòng cuốn quanh hồ biếc
Góc tối cà phê khói vấn vương
Chân bước nghiêng nghiêng về quá khứ
Mắt mơ gặp lại bóng thần Qui.

Người xe dòng cuốn quanh hồ biếc, góc tối cà phê khói vấn vương (Nguồn ảnh: anhdep24.net)

Dáng người trả kiếm còn đâu đó
Tháp Bút tầng mây khoát chữ “Hòa”

Quang Côn, 1999

Từ Khóa: