Gió liu riu lăn trên mái phố
Hà Nội quàng cổ chiếc khăn len
Mảng rêu xanh xanh chiều nắng quái
Sông Hồng nghiêng nghiêng chiếc thuyền trăng

Góc phố Tràng Thi sóng sánh chén chè xanh
Cầu Thê Húc đỏ Hồ Gươm đang ngái ngủ
Tôi, em từ cách nhau nửa vòng trái đất
Khúc khích cười theo những ngọn đèn đường
Cùng nghe trong gió có tiếng quê hương.

Mảng rêu xanh xanh chiều nắng quái, sông Hồng nghiêng nghiêng chiếc thuyền trăng (Ảnh: Pinterest)

Nhìn mênh mang vào phía lặng im
Em khẽ khàng đánh rơi cảm xúc
Hà Nội ơi, thành phố trong mơ
Sao chia xa là điều có thực!

Sông Hồng với thuyền trăng cùng thức
Cầu Long Biên vầng bán nguyệt thênh thang.

Sông Hồng với thuyền trăng cùng thức Cầu Long Biên vầng bán nguyệt thênh thang. (Ảnh: zhihu.com)

Lương Hiệu