Lánh hồng trần, lắng lòng trong,
Tối Ba Mươi, sáng chữ Không Phật Đà…
Lăn lóc trong cõi người ta,
Chua cay mặn ngọt, khéo là đảo điên,

Lăn lóc trong cõi người ta, chua cay mặn ngọt, khéo là đảo điên (Ảnh: dailytrip.vn)

Đắm say lắm, Nghiệp trăm miền
Thân tâm đạm, để vẹn nguyên trở về…
Dừng thuyền dưới bến sông quê,
Định uống nửa ngụm, chân đê tím rồi,

Dừng thuyền dưới bến sông quê, định uống nửa ngụm, chân đê tím rồi (Ảnh: picssr.com)

Tim quên nửa nhịp bồi hồi,
Sim quên nửa trái, tím môi nắng hè…
Đêm xuân, cũng định quay về,
Ghé Phong Kiều ngủ, sợ mê,
chuông chùa…

La Vinh

Clip hay:

videoinfo__video2.dkn.tv||e84537aa1__