Gom bao nhiêu sóng
Cát bồi lắng sông
Gom bao nhiêu nắng
Vàng hoa cải ngồng

Em đi nhặt nắng
Nắng tàn bến sông’
Em đi nhặt tháng
Tháng tàn gió đông

Em đi nhặt nắng, nắng tàn bến sông (Nguồn ảnh: pystravel.vn)

Nhặt mưa nhặt nắng
Gom vào chờ mong
Nhặt năm, nhặt tháng
Đợi người bên sông.

Người đi xa mãi
Bóng chìm hư không
Con đò gác mái
Em buồn ngóng trông

Nghiêm Hằng