Bàn tay Đức Phật giơ lên
Hồi chuông nhịp mõ vang rền
Từ bi thiện giải bao ân oán
Gọi tỉnh muôn loài trong si mê.

Từ bi hóa giải mọi ân oán, gọi tỉnh muôn loài trong si mê. (Ảnh: wioau.com)

Năm vị Thiền Sư lòng cao như núi
Và rỗng không như mõ ấy, chuông này.
Gỗ rung rung, Vàng réo Lửa
Đất nước cảnh tình chan chứa…

Gỗ rung rung, Vàng réo Lửa, đất nước cảnh tình chan chứa… (pxhere.com)

Gươm đao mặc bọn người hung dữ,
Chỉ Phật trong lòng, Phật ở tay.
Sáng rực con đường lên Quốc Tự,
Pháp Luân vừa hiện: mặt trời quay!

Hoàng Chương

Xem thêm: