Trần gian là mộng cảnh
Danh – lợi là phù vân
Giữa dòng đời cuồn cuộn
Nhân thế hoài trầm luân!

Đối diện cùng thời gian..
Chợt hay… đời vô vị…!
Đua chen cùng giật giành
Cuối cùng… Không mang được!

Đối diện cùng thời gian.. Chợt hay… đời vô vị…! (Ảnh: Pinterest.com)

Đến … hai bàn tay trắng
Về … Hai bàn tay suông
Giữa bể dâu trần thế
Không … lại tròn trĩnh không!

Ôi… Một đời khổ đau!
Mà … Mãi hoài chưa tỉnh
Ta về… Lay lại mình!
Bước sang miền thanh tịnh!

Thụy Du