Chợ quê đã ngắn dọc hành
Đã gầy quả mướp lại xanh trái đào
Mớ cần cắt vội ngoài ao
Giỏ thưa tép nhảy lào rào giữa phiên

Lọ kẹo bột miếng đường phên
Con gà sống cưỡng gáy trên nóc lồng
Chợ quê đã bé múi bòng
Già đanh mớ cải cỗ lòng lại ôi

Chợ quê đã ngắn dọc hành, đã gầy quả mướp lại xanh trái đào (Ảnh: reatimes.vn)

Chợ quê bánh đúc bẻ đôi
Mắm tôm quệt ngược đợi người chơi sang
Khoai đầu luống gái giữa làng
Chợ quê đội thúng bưng sàng ngả nong

Lời quê thật đến đáy lòng
Lành như cây lúa tròn bông tháng mười
Cơm ăn mẻ bát xứ người
Vẫn canh cánh một góc trời chợ quê.

Lời quê thật đến đáy lòng, lành như cây lúa tròn bông tháng mười (Ảnh: flickr.com)

Thúy Mỹ

Clip hay: 

videoinfo__video2.dkn.tv||8d5a9c0d1__