Chiều nay gió lạnh lại về
Sương buồn phủ thẫm thôi đê mờ mờ
Tình riêng gửi một tứ thơ
Lòng xao xác rụng chồi mơ thẹn thùng

Chiều nay gió lạnh lại về, sương buồn phủ thẫm thôi đê mờ mờ (mytour.vn)

Ai đi đò xuống đi cùng
Có người toan, lại ngập ngừng… rồi thôi
Vô tình đò lắm đò ơi
Để câu thơ với nụ cười chung riêng.

Minh Thiệu