Mùa đông năm nay rất lạ,
Gió bấc về se lạnh lúc nửa đêm,
Ngày vẫn hanh hao màu nắng hạ,
Tiết đổi mùa Trời cũng nhớ quên!

Thơ mùa đông, viết mãi chẳng nên,
Chưa hết đông, còn tiếp gì nữa nhỉ?
Cây bàng già, dù già nua cũ kỹ,
Vẫn đèo bòng lá đỏ lúc cuối đông?!

Cây bàng già, dù già nua cũ kỹ, vẫn đèo bòng lá đỏ lúc cuối đông?! (Ảnh: tumbex.com)

Trải bao mùa mưa nắng bão giông,
Bàng già khoác chiến bào năm tháng.
Từng xanh mướt dưới trời xuân tươi sáng,
Và nâng hồn say lãng đãng sắc thu vàng.

Chắt lọc từ đất cằn, dòng nhựa đa mang,
Nuôi những mầm xanh hy vọng.
Giữ ngọn lửa hồng khi heo may lạnh cóng,
Và thuỷ chung che bóng mát bình yên…

Giữ ngọn lửa hồng khi heo may lạnh cóng, và thuỷ chung che bóng mát bình yên… (Ảnh: Pinterest)

Ngọc San