Người đứng đây với vầng mây ấm
Nắng xôn xao gió hát núi xanh mơ
Ơi, nhành lau phơ phất. Ai đọc thơ
Núi trầm mặc. Nghiêng mình hoa tim tím

Ta hay bạn hay gió sương bịn rịn
Trầm ngâm đi. Lặng lẽ núi ông Đùng
Ba vành khăn – bức lập thể mông lung
Chiều ren rén cô mình sao ngơ ngác

Ta hay bạn hay gió sương bịn rịn, trầm ngâm đi. Lặng lẽ núi ông Đùng (Ảnh: picssr.com)

Ơi, rực rỡ cầu vồng trên đỉnh thác
Lũ chim hoang ngơ ngẩn bay về đâu?
Bánh xe lăn rối rít qua cầu
Chị áo vàng nhẩn nha quét rác

Lũ trẻ chăn trâu thả diều trên khuông nhạc
Đà Giang ngân giai điệu thanh âm
Bốn mùa vang khúc hát: mùa xuân
Ôi, bóng người lồng trong bóng núi.

Bốn mùa vang khúc hát: mùa xuân, Ôi, bóng người lồng trong bóng núi. (Ảnh: meettotravel.com)

Anh Nông

Clip hay: 

videoinfo__video2.dkn.tv||1312bc90c__

Xem thêm: