Trung Hoa văn minh sử tập 2 (1): Vì sao nói học lịch sử là để ‘Cứu thiên nhân chi tế, thông cổ kim chi biến, thành nhất gia chi ngôn’?

Chuyên đề 24/01/22, 16:08

Ở tập 1, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã làm sáng tỏ vài vấn đề trong giáo dục lịch sử Trung Quốc, trong đó vấn đề lớn nhất chủ yếu chính là giáo dục lịch sử ở Đại lục không có cách nào thoát khỏi cái khung của chủ nghĩa ...

Thơ: Chiếc thang lên trời

Nghệ thuật 19/01/22, 12:00

(Kính dâng Sư phụ tôn kính ) Từ tầng cao ngoài vũ trụ Không mang cái nhục thân này Để cứu chúng sinh bại hoại Thầy hạ tầng tầng xuống đây Vũ trụ đến thời hoại diệtTâm Pháp chẳng còn nữa rồiTam giới vào thời mạt kiếpNghiệp cuồn cuộn nhấn chìm người Trong mê không nhận ...