Tạ Hồng ân

Nghệ thuật 14/02/21, 09:37

Hàn mai ngạo tuyết hỷ nghênh xuânĐệ tử Đại Pháp tạ Hồng ânPhật quang phổ chiếu thế nhân tỉnhLễ nghĩa viên minh Thiên địa tân. (*)[Tân niên 2021]Vô danh cư sỹ. Diễn nghĩa:Cảm tạ Hồng ân Hoa mai [qua giá lạnh] cười ngạo tuyết, vui đón xuânCác đệ tử Đại Pháp cảm ...

‘Ngũ phúc lâm môn’ là chỉ năm loại phúc gì?

Trí huệ cổ nhân 09/02/21, 17:00

Danh từ “Ngũ phúc” này, nguyên từ trong “Thư Kinh - Hồng Phạm”, rất nổi tiếng, nhưng lại ít người biết được “Ngũ phúc” gồm những phúc nào. Thậm chí nguyên lý làm sao để “phúc lâm môn” (phúc vào cửa), người hiểu được lại càng ít hơn. Rốt cuộc “Ngũ ...