Hóa ra phong thủy không lợi hại bằng thiện tâm

Hóa ra phong thủy không lợi hại bằng thiện tâm

Một thầy phong thủy đi qua một chặng đường rất dài, vô cùng khát nước. Cuối cùng trông thấy một trang viên, ông vội vàng đi tới xin chén nước. Một người hầu từ trong đi ra nói ông đợi ...

Bỏ tục đốt vàng mã: Nói thì dễ, làm mới khó

Bỏ tục đốt vàng mã: Nói thì dễ, làm mới khó

Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa phát ra công văn đề nghị các phật tử loại bỏ việc đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Nhưng có lẽ câu chuyện vẫn còn khá ...

Kết thúc

Không còn trang để tải