Bán hàng qua mạng có thể sẽ phải nộp thuế

Khác 09/11/17, 06:52

Các cơ sở, cá nhân kinh doanh qua mạng có thể sẽ phải nộp thuế theo dự thảo của Bộ Tài chính về Luật Quản lý thuế sửa đổi.  Tại dự thảo, tờ trình đề nghị xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi vừa được Bộ Tài chính công bố lấy ý ...

End of content

No more pages to load