Hữu dũng vô mưu, khó thành đại sự

Blog ĐKN 21/01/21, 16:45

“Dũng” là một phẩm hạnh trong phạm trù đạo đức của Khổng Tử, nhưng dũng cảm không phải là ỷ mạnh làm càn, mà là người trí dũng song toàn “Lâm sự mà sợ, hảo mưu mà thành”. Từ xa xưa, con người vẫn luôn ca ngợi và tôn sùng lòng ...

Thành công luôn đến với người dũng cảm

Cha mẹ thay đổi 09/09/18, 06:49

Một học giả đã từng nói: ‘Dũng cảm và trí tuệ là hai anh em song sinh, nếu bạn không có dũng khí mở cánh cửa lớn mà bạn muốn bước vào, thì bạn chẳng thể nào biết được bí mật phía sau cánh cửa đó’. Đã từng có một câu ...

8 lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất thế giới

Khác 20/06/17, 07:05

Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ là quân đội có sự huấn luyện nghiêm chỉnh nhất quốc gia và khó đối phó nhất. Họ có can đảm đi vào những nơi mà binh lính khác không dám tới, loại bỏ các mối đe dọa tiềm ẩn, nắm chắc mục tiêu ...

End of content

No more pages to load