Thành công luôn đến với người dũng cảm

Cha mẹ thay đổi 09/09/18, 06:49

Một học giả đã từng nói: ‘Dũng cảm và trí tuệ là hai anh em song sinh, nếu bạn không có dũng khí mở cánh cửa lớn mà bạn muốn bước vào, thì bạn chẳng thể nào biết được bí mật phía sau cánh cửa đó’. Đã từng có một câu ...

End of content

No more pages to load