Đôi giày cũ kỹ, se mối duyên lành

Blog ĐKN 15/01/20, 13:30

Tôi có một đôi giày Nike cáu bẩn thường đặt trước cửa nhà, dùng để chạy thể dục mỗi ngày. Một hôm, nó biến mất. Tặc lưỡi, tôi nghĩ ai đó đã trộm mất và ...

End of content

No more pages to load