Nhà Trắng đã công bố đặt mục tiêu tới năm 2025 sẽ cắt giảm 45% lượng khí mêtan thải ra trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt so với mức của năm 2012, và đã giao nhiệm vụ cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) hoàn thiện các quy định mới để chế biến khí thiên nhiên vào năm 2016.

Khí mêtan chỉ chiếm gần 9% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Mỹ, nhỏ hơn so với lượng khí thải carbon dioxide 9 lần, nhưng lượng này độc hại đối với môi trường hơn gấp 20 lần so với khí CO2 trong 100 năm.

Các quy định mới sẽ thiết lập các tiêu chuẩn hiệu quả cho các công ty dầu khí nhằm hạn chế lượng khí gas tự nhiên mà họ được phép thất thoát hoặc rò rỉ từ đường ống, máy nén khí và các trang thiết bị khác.

Lượng phát thải khí từ lĩnh vực dầu khí đã giảm 16% kể từ năm 1990, nhưng quá trình chuyển đổi từ các nhà máy sử dụng than qua các nhà máy khí gas tự nhiên đã dẫn đến sự phục hồi về lượng khí thải trong lĩnh vực dầu khí, dự kiến sẽ tăng lên 25% vào năm 2025 nếu không cải thiện các tiêu chuẩn hiệu quả.

Chính quyền cho biết sẽ dành 10 triệu đô-la Mỹ trong năm tài chính 2016 để cải tiến công nghệ định lượng phát thải khí nhà kính, xây dựng dựa trên dự án “Chiến lược Giảm Phát thải Khí Mêtan” từ tháng ba năm ngoái, trong đó sử dụng 30 triệu đô-la Mỹ cho việc phát triển hệ thống phát hiện phát thải khí mêtan.

Bởi Jonathan Zhou, Epoch Times 

Hồ Điệp lược dịch