Một phần mềm hỗ trợ những chiếc máy dệt kim có thể dệt nên những đồ vật 3D.

Độc đáo phần mềm dệt những vật thể 3D
Một con thỏ được dệt 3D từ máy dệt kim

Thông thường việc lập trình một máy dệt kim công nghiệp để dệt một loại sản phẩm nào đó là một quá trình phức tạp. Như kết quả, nó được tạo ra chỉ để cho một sản phẩm nhất định. Điều này sẽ thay đổi nhờ một phần mềm mới mà có thể cho phép dệt ra những đồ vật 3D.

Chương trình được phát triển bởi một nhóm của Đại học Carnegie Mellon. Về bản chất, nó lấy mẫu các vật thể mô hình 3D (ở dạng lưới 3D). Và tự động chuyển đổi chúng thành cấu trúc 2D mà cho phép các máy dệt được điều khiển bằng máy tính để tạo ra món đồ theo yêu cầu.

Độc đáo phần mềm dệt những vật thể 3D
Độc đáo phần mềm dệt những vật thể 3D

Hiện tại, hệ thống chỉ có thể dệt các đồ vật có bề mặt mềm mại và chỉ tương thích với một số dạng máy dệt cụ thể. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tiếp tục cải tiến phần mềm để tương thích với nhiều máy hơn và tạo ra các vật thể phong phú hơn.

TXL