Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất siêu sang thị trường Hoa Kỳ 24,14 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê đến 9/2017, Việt Nam đã xuất siêu 1,1 tỷ USD đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước đổi chiều thặng dư 328 triệu USD. Trong đó xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 24,14 tỷ USD.

Hoa Kỳ là thị trường chiếm tỷ trọng lớn đối với một số mặt hàng xuất khẩu như điện thoại, linh kiện 2,89 tỷ USD; hàng dệt may 9,25 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 2,41 tỷ USD; giầy dép các loại 3,76 tỷ USD; thủy sản 1,05 tỷ USD; gỗ và sản phẩm từ gỗ 2,36 tỷ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng 865 triệu USD; hàng rau quả 76 triệu USD.

Khối doanh nghiệp FDI trong tháng 9/2017 xuất siêu 542 triệu USD, đưa cán cân thương mại của khối này 9 tháng /2017 thặng dư đến 13,74 tỷ USD, trong khi khối doanh nghiệp trong nước thâm hụt là 13,42 tỷ USD.

Trong tháng 9/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với 10 thị trường lớn nhất đạt kim ngạch 220,65 tỷ USD, chiếm 71,6% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Thương mại hàng hóa song phương giữa Việt Nam với 10 đối tác chính đều đạt mức tăng khá cao.

Thương mại song phương Việt Nam – Hàn Quốc tăng 43% so với cùng kỳ năm trước; Thị trường Trung Quốc tăng 25,2%; Hồng Kông tăng 23,7%; Thái Lan tăng 22,7%; thị trường ASEAN đạt mức tăng 21,6%; EU( 28 nước) tăng 14,3%…

Ngân Hà (TH)