Đại diện Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, sau ngày 24/4, thuê bao chưa đăng ký thông tin với nhà mạng sẽ không bị cắt dịch vụ nggay mà sau 1 tháng có thông báo nhắc nhở và khoá chiều gọi.

Theo đại diện Cục Viễn thông, ngày 24/4 là mốc doanh nghiệp viễn thông phải bảo đảm toàn bộ các thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu tập trung của mình tuân thủ đúng quy định tại Nghị định 49.

Nghị định này cũng quy định rõ quy trình thông báo cho các thuê bao đến bổ sung thông tin, tạm dừng cung cấp dịch vụ đối với các thuê bao không thực hiện bổ sung đủ thông tin theo yêu cầu.

Cụ thể, với thuê bao di động có thông tin không đúng quy định, doanh nghiệp phải thông báo liên tục trong ít nhất 5 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin thuê bao, theo VTC.

Trường hợp cá nhân, tổ chức không thực hiện theo yêu cầu, sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều sau 15 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo. Đồng thời, thuê bao sẽ bị tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều sau 15 ngày tiếp theo nếu không thực hiện.

Nếu vẫn tiếp tục chây ỳ, nhà mạng tạm dừng cung cấp dịch vụ và thông báo thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định.

Hiện các nhà mạng đã tạo điều kiện cho các thuê bao có thể đăng ký thông tin tại nhà qua các ứng dụng và website. Sau 1 tháng nhắc nhở sẽ chấm dứt dịch vụ khi chủ thuê bao không hoàn thành việc cập nhập thông tin cá nhân.

Đức Huy