Hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử và có gắn chip điện tử đều có thời hạn không quá 10 năm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP về xây dựng pháp luật tháng 3/2019, theo VnExpress.

Theo đó, với dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam mà Bộ Công an đề xuất liên quan thời hạn của hộ chiếu gắn chíp điện tử, Chính phủ đồng ý: Cả hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử và có gắn chíp điện tử đều có thời hạn không quá 10 năm.

Hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử và có gắn chip điện tử đều có thời hạn không quá 10 năm. (Ảnh minh họa)

Đây là một trong các nội dung quan trọng trong dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam nhằm cụ thể hóa quy định của hiến pháp, tạo khuôn khổ pháp lý đảm bảo quyền xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh của công dân.

Dự luật sẽ xây dựng một cơ sở dữ liệu về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được quản lý, khai thác, chia sẻ với các cơ quan cấp, kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân…, theo Pháp Luật TP. HCM.

Trước đó, ngày 10/12, Bộ Công an công bố Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh trình Chính phủ và lấy ý kiến đóng góp của các ban ngành, người dân. Dự thảo có nhiều điểm mới như quy định hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông được gắn chíp điện tử để lưu trữ thông tin sinh trắc học đặc trưng của người đề nghị cấp hộ chiếu như dấu vân tay, ảnh, thông tin cá nhân và chữ ký số.

Trong dự thảo, Bộ cũng đề xuất các loại hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử sẽ có thời hạn 10 năm.

Thanh Thanh (tổng hợp)