Chiều 3/6, Quốc hội xin ý kiến các đại biểu về 3 vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia trước khi hoàn thiện luật.

Báo Zing thông tin, nội dung đầu tiên là quy định liên quan đến việc uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông khi tham gia giao thông. Quốc hội xin ý kiến vào 2 phương án.

Phương án 1, cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn.

Phương án 2, cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Phương án 1 phải biểu quyết hai lần. Lần đầu kết quả 48,76% ý kiến đồng ý và 36,36% ý kiến không đồng ý. Lần hai, phương án này vẫn không nhận được quá bán ý kiến đại biểu Quốc hội. Kết quả chỉ có 44,21% ý kiến đồng ý và 43,80% ý kiến không đồng ý.

Phương án 2 cũng không vượt quá bán, chỉ 49,59% đồng ý và 34,92% không đồng ý.

Hai quy định không quá bán. (Ảnh: Viết Long/PLO)

Báo Pháp luật TP. HCM cho biết, Quốc hội cũng cho ý kiến về hạn chế thời gian uống rượu bia.

Phương án 1, thời gian cấm uống rượu bia tại chỗ từ 22 giờ đến 8 giờ; Phương án 2, không quy định thời gian uống rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ.

Quá trình biểu quyết, phương án 1 có 440 đại biểu tham gia (chiếm 90.91%), trong đó có 224 đại biểu đồng ý (46,28%) và 206 đại biểu không đồng ý (42,56%) và 10 đại biểu không tham gia ý kiến (chiếm 2.7%).

Phương án 2 có 432 đại biểu tham gia (chiếm 89,26%), trong đó có 214 (44,21%) đại biểu tán thành và 206 đại biểu không tán thành (chiếu 42,56%), 12 đại biểu không tham gia ý kiến (2,48%).

Như vậy, quy định này cũng không quá bán (50%) phiếu của các đại biểu Quốc hội.

Khôi Minh (tổng hợp)