Dự trữ ngoại hối của Việt Nam lại thiết lập kỷ lục mới, và con số mới nhất là 48 tỷ USD.

Con số trên được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại lễ kỷ niệm 26 năm thành lập Ngân hàng Sacombank ngày 21/12, trong đó ông cũng cho biết thị trường ngoại hối đã được kiểm soát, tỷ giá ổn định.

Việc dự trữ ngoại hối tăng cao góp phần thúc đẩy sự ổn định vĩ mô của Việt Nam và tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, đối với nền kinh tế cũng như chính sách của chính phủ và ngân hàng trung ương.

So với con số khoảng 41 tỷ USD được công bố cho cuối năm 2016, mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam đến nay đã tăng khoảng 7 tỷ USD.

Điều này đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước phải bơm ra một lượng tiền tương đương để hấp thụ số ngoại tệ đó. Tính theo tỷ giá hiện tại (khoảng 22.745 đồng đổi 1 USD), lượng tiền bơm ra ước tính vào khoảng 159,2 nghìn tỷ đồng.

Lượng tiền bơm ra có thể đã tăng mạnh trong nửa cuối của năm, vì con số trước đó (do Thống đốc Lê Minh Hưng công bố tại phiên họp thường kỳ của chính phủ ngày 3/7) cho thấy tính đến giữa năm 2017 dự trữ ngoại hối mới chỉ tăng thêm 1 tỷ USD (lên gần 42 tỷ USD).

Dự trữ ngoại hối tăng có vẻ đang góp phần ổn định tỷ giá của Việt Nam. Cho đến nay, tỷ giá của đồng VND so với đồng USD cơ bản ổn định so với thời điểm cuối năm 2016.

Minh Tuệ