Mẹ tôi mất cách đây 10 năm, gia đình tôi có 3 anh chị em, duy chỉ có tôi là con trai. Các chị gái và em gái của tôi đã đi lấy chồng xa. Đến ngày bố mất (do ông mất bất ngờ nên không để lại di chúc), các chị có về và yêu cầu chia tài sản thừa kế. Tôi muốn hỏi tôi có phải chia lại tài sản cho các chị em hay không? 

Luật sư Nguyễn Thị Yến (Công ty Luật TNHH Everest) trả lời:

  • Những trường hợp thừa kế theo pháp luật như sau:
  1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây: a) Không có di chúc; b) Di chúc không hợp pháp; c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế; d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.
  2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây: a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc; b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật; c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế” (Điều 674).
  • Quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:
  1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
  2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
  3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản” (Điều 676).

Như vâỵ, theo quy định của pháp luật, tài sản của bố anh để lại được thừa kế theo pháp luật, 2 chị em gái của anh đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Theo đó, tài sản của bố anh để lại được chia thành 3 phần bằng nhau, anh chỉ có quyền một phần đối với tài sản mà bố anh để lại.

Thanh Tùng (TH)

Từ Khóa: