Tên gọi vitamin vốn xuất phát từ chữ vita + amine, tức là thành phần cần thiết cho sự sống. Người ta có hẳn một ngành học về vitamin, nhưng chỉ cần nắm được những điều tóm lược dưới đây, bạn đã có thể ‘xoay xỏa’ khá tốt trong cuộc sống hàng ngày rồi.

(Nhấn vào ảnh để phóng to và xem liên tục)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Theo Brightside
Đại Hải biên tập

Xem thêm:

Từ Khóa: