Bạn cặm cụi đi làm và tham gia đóng Bảo hiểm Y tế, tuy nhiên lại hiếm khi tìm hiểu kỹ về những gì được ghi trên chiếc thẻ đó.

Trên mỗi chiếc thẻ BHYT hiện tại có 15 ký, được chia làm 04 phần (04 ô) với các nội dung khác nhau theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của BHXH Việt Nam, trong đó:

1. Hai ký tự đầu (ô thứ nhất):

Được ký hiệu bằng chữ (theo bảng chữ cái latinh), là mã đối tượng tham gia đầu tiên được xác định theo thứ tự các đối tượng đóng do Luật BHYT quy định. Chúng có thể là DN, CH, HC…

Ảnh: Baonhandao.vn

Trong đó: + DN: Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp;

+ CH: Người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang;

+ HC: Cán bộ, công chức, viên chức;

+ HT: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

+ XB: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng;

+ TN: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;

+ HS: Học sinh;

+ SV: Sinh viên;

+TE: Trẻ em dưới 06 tuổi…

2. Ký tự tiếp theo (ô thứ 2):

Được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng BHYT. Trong đó:

Mức 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hoá chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật.

Mức 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hoá chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Mức 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hoá chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

Mức 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hoá chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

Mức 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT.

3. Hai ký tự tiếp theo (ô thứ 3):

Được ký hiệu bằng số (từ 01 đến 99) là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi phát hành thẻ BHYT

4. Mười ký tự cuối (ô thứ 4):

Là mã số BHXH (hay số định danh cá nhân) của người tham gia BHXH, BHYT.

Để hiểu rõ quyền lợi của mình khi đi khám bệnh với BHYT, bạn cần lưu ý đến thời điểm có tác dụng và hết hạn của thẻ, tuyến KCB mà mình được hưởng.

Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến (trái tuyến, vượt tuyến), các chi phí bạn được thanh toán sẽ khác, cụ thể là:

+ KCB tại bệnh viện tuyến huyện: 100% chi phí khám, chữa bệnh theo phạm vi và mức hưởng quy định;

+ KCB tại bệnh viện tuyến tỉnh: Mức hưởng bằng 60% chi phí điều trị nội trú theo phạm vi và mức hưởng quy định;

+ KCB tại bệnh viện tuyến trung ương: Mức hưởng bằng 40% chi phí điều trị nội trú theo phạm vi và mức hưởng quy định.

Minh Nguyên
Theo Nguoilaodong