Hơn 2.000 cuốn sách đã được chuyển đến một cửa hàng mới không phải bằng xe tải hay loại xe chuyên chở nào, mà hoàn toàn nhờ bởi chuỗi xích người.

Khoảng 250 người đã xếp nối nhau tạo thành một chuỗi người, giúp vận chuyển những cuốn sách của một tiệm sách cổ đến một cơ sở mới tại Southampton, nước Ạnh. 

Các tình nguyện viên đã cùng hẹn nhau ngày Chủ nhật để đưa hơn 2.000 cuốn sách đến địa điểm mới là văn phòng cũ của một ngân hàng.

Khoảng 250 người đã giúp chuyển những cuốn sách của một tiệm sách đến địa điểm mới tại thành phố Southampton, Anh. (Ảnh: The Southampton Collective)

“Đây là một chương trình hỗ trợ cộng đồng, và chúng tôi cảm thấy thật xúc động, thật sự xúc động. Chúng là của cộng đồng, là cho cộng đồng và thật tuyệt vời khi chứng kiến những tấm lòng hồi đáp lại”, ông Clare Diaper, nhân viên tiệm sách chia sẻ cảm xúc của mình.

Jani Franck, tình nguyện viên tham gia chuyển sách chia sẻ với tờ Daily Daily Echo rằng: “Đây là một điều tuyệt vời. Sức mạnh của cộng đồng kết nối với nhau để tạo thành điều này. Tiệm sách October đã làm rất tốt”. Một tình nguyện viên khác cũng chia sẻ rằng cô cảm thấy rất xúc động với hành động của những người tham gia.

(Ảnh: Amy Brown)

Tiệm sách October Books được thành lập vào năm 1977, đến nay nó đã 42 tuổi rồi. Theo thời gian, tiệm sách đã trở thành tri kỷ, người đồng hành, nơi chốn lui tới quen thuộc của rất nhiều cư dân của thành phố Southampton, nuôi dưỡng tâm hồn con người nơi đây lớn lên bằng những trang sách, vần thơ bao hàm những nguồn tri thức phong phú của vũ trụ và tình yêu nhân loại. 

Theo The Guardian,

Hồng Tâm biên dịch