Đây là ba từ rất quen thuộc thường được dùng để chỉ sự thông minh, nhưng giữa chúng có sự khác biệt về sắc thái và cách sử dụng. Hãy cùng đọc bài viết dưới đây và làm bài tập cuối trang các bạn nhé!

Clever

Clever, đa phần được sử dụng như một từ đồng nghĩa với skillful, có thể được dịch là khéo léo, lành nghề.

Ví dụ:

The factory needs clever workers.

Nhà máy cần những công nhân lành nghề.

Clever cũng được dùng với nghĩa khôn ngoan, lanh lợi.

Ví dụ:

She is clever to get what she wants.

Cô ấy rất khôn ngoan biết cách để có được những gì mình muốn.

Intelligent

Đồng nghĩa với brainy. Đây là từ mang đúng nghĩa thông minh nhất, dùng để chỉ những người có tư duy, trí tuệ tốt, nhanh nhạy, logic, có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và khoa học, hoặc để chỉ sự việc, sự vật xuất sắc, là kết quả của một quá trình suy nghĩ.

Ví dụ:

My sister is extremely intelligent. She went to the best university of the city and got his PhD in mathematics.

Chị của tôi cực kỳ thông minh, cô ấy đã vào trường đại học tốt nhất thành phố và có bằng tiến sĩ Toán học.

He found an intelligent solution to this problem.

Anh ấy đã tìm ra một giải pháp hợp lý cho vấn đề này.

Smart

Smart cũng có ý nghĩa là thông minh, gần giống với intelligent, nhưng chủ yếu là chỉ sự nắm bắt nhanh nhạy tình hình hoặc diễn biến tình tiết đang xảy ra, có thể tạm dịch là nhanh nhạy, sáng dạ, sáng suốt.

Ví dụ:

Lan isn’t very well educated, but she’s very smart.

Lan không được học hành tử tế nhưng cô ấy rất thông minh, nhanh nhạy.

Smart còn được dùng để chỉ diện mạo bên ngoài, thường là chỉ cách ăn mặc của một người là phù hợp, sáng sủa, bảnh bao, gọn gàng, hay thời trang.

Ví dụ:

You look very smart in that suit.

Cậu mặc bộ vét đó trông bảnh lắm.

Với nghĩa thông minh, smart còn được dùng với những vũ khí có khả năng tự định vị mục tiêu hoặc được điều khiển bằng máy tính như smart weapon, smart bomb.

Bài tập:

Chọn intelligent, smart hoặc clever để điền vào chỗ trống:

 1. The _______ math students excelled in calculus.
 2. They are _______ workers, so they require higher salary compared to the apprentices.
 3. That was a _______ career move.
 4. Her answer showed her to be an _______ young woman.
 5. Jack is _______ with his hands.
 6. He was so _______ . He turned left then turned right to avoid the obstacles.
 7. What an _______ question!

Đáp án:

 1. intelligent
 2. clever
 3. smart
 4. intelligent
 5. clever
 6. smart
 7. intelligent

Yến Nga
Xen thêm: