1. ITALY
I Trust And Love You
Em tin tưởng và yêu anh. (Anh tin và yêu em)

2. FRANCE
Friendship Remains And Never Can End.
Tình bạn sẽ mãi không bao giờ phai.

3. CHINA
Come Here I Need Affection.
Hãy đến đây vì em cần được yêu thương

4. NEPAL
Never Ever Part As Lovers.
Không bao giờ chia xa.

5. HOLLAND
Hope Our Love Last And Never Dies
Hi vọng rằng tình yêu của chúng ta là mãi mãi.

6. LIBYA
Love Is Beautiful, You Also
Tình yêu thật nên thơ và em cũng thế

7. INDIA
I Nearly Died In Adoration
Anh như đánh mất mình vì yêu em.

8. CANADA
Cute And Naughty Action that Developed into Attraction
Dễ thương và tinh ranh làm nên sự hấp dẫn.

9. KOREA
Keep Optimistic Regardless of Every Adversity.
Hãy luôn lạc quan dù khó khăn đến mấy

10. EGYPT
Everything’s Great, You Pretty Thing
Mọi thứ đều tuyệt vời và em là điều đẹp đẽ nhất.

11. MANILA (City)
May All Nights Inspire Love Always.
Mong đêm nào tình yêu của chúng ta cũng bùng cháy.

Đức Hải (sưu tầm)