Chuyên đề: Hành thiện tích đức

Thiện tâm là sức mạnh lớn nhất để cảm hóa lòng người

Thiện tâm là sức mạnh lớn nhất để cảm hóa lòng người

Trong xã hội hiện nay, nếu có người nói với bạn cần phải làm người lương thiện, có phải nghe như họ đang bảo bạn làm kẻ ngốc không? Câu nói “người lương thiện bị người ta ức hiếp” đã trở thành khái niệm phổ biến ...