Bài học đầu đời

Bài học đầu đời

Đã lâu rồi, làng tôi có một người phụ nữ điên. Tuy người ấy đã mất lâu rồi nhưng tôi không thể nào quên được dáng người ngật ngưỡng, đầu tóc bù xù, người nhem ...

Món ăn tử thần – lá ngón (P1)

Món ăn tử thần – lá ngón (P1)

Chỉ là một loại thực vật, sống xen lẫn với các loài thực vật khác ở các tỉnh miền núi nhưng lâu nay lá ngón đã được coi như một “sát nhân” của đồng bào ...