Thương ai yêu nhạc mến thơ
Thương ai say đắm giấc mơ gảy đàn
Thương ai neo dạ lên ngàn
Để nâng ý chí chứa chan xây đời

Thương ai khúc chiết đầy vơi
Thương ai năm tháng chẳng rời đồng sâu
Thương ai tay nắm được lâu
Để men nồng chát thành câu tâm tình

Thương ai khúc chiết đầy vơi, Thương ai năm tháng chẳng rời đồng sâu (Nguồn ảnh: 500px.com)

Thương ai nặn bóng ghi hình
Thương ai đêm tối lẻ mình chăn đơn
Thương ai trăm nỗi ngàn cơn
Để lòng nhờ gió trộn hờn vào mây

Thương ai dang rộng tầm tay
Thương ai đặt móng thẳng ngay ngôi nhà
Thương ai chân chất thật thà
Để màu mưa nắng tô nhành trúc xinh

Thương ai chân chất thật thà, để màu mưa nắng tô nhành trúc xinh (Nguồn ảnh: 500px.com)

“Trúc xinh trúc mọc đầu đình”
Xòe tàn nở tán lung linh đất trời
Biển khơi tít tắp ngời ngời
Trúc Việt xanh thắm, tím lời tình yêu.

Huy Đức