Bất ngờ khám phá ra nhiều tri thức về vũ trụ qua các công trình Kim tự tháp, đền thờ cổ đại

Khảo cổ 19/07/17, 06:51

Kim tự tháp và đền thờ của thế giới cổ đại đều được bố trí một cách chuẩn xác theo phương hướng mọc hoặc lặn của mặt trời, mặt trăng, một ngôi sao hay một hành tinh vào một ngày quan trọng trong năm. Một số chúng được sắp thẳng hàng ...