Đông về, nhớ lắm bà ơi!

Đời sống 20/12/19, 20:30

Đã 2 năm từ ngày bà đi, cũng vào một chiều đông rét mướt, bỏ lại mái nhà, đồng ruộng vườn tược, bỏ lại đàn con cháu dáo dác và cả những bà hàng xóm ...