Mới lạ: Trồng giá đỗ đen bằng cát

Mới lạ: Trồng giá đỗ đen bằng cát

Chắc hẳn nhiều người đã quen thuộc với việc trồng giá đỗ, và nghĩ rằng giá đỗ được làm từ đỗ xanh. Nhưng sự thực, giá đỗ có thể được làm từ nhiều loại hạt ...