Tag Archives: Lịch sử Việt Nam

4 báu vật lịch sử quý giá đã biến mất của Việt Nam

Theo các ghi chép lịch sử còn lưu giữ được tới ngày nay, dưới triều đại nhà Lý – Trần, hai trong số những triều đại hưng thịnh nhất trong lịch sử phong kiến dân tộc, nước ta sở hữu bốn vật báu, được mệnh ...