Bài thơ dưới đây rất độc đáo! Hãy đọc xuôi rồi đọc ngược bài thơ từ dưới lên bạn sẽ thấy được sự thay đổi tâm trạng từ buồn sang vui như thế nào:

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Worst Day Ever?/ Ngày tệ nhất?  by Chanie Gorkin / bới Chanie Gorkin

“Today was the absolute worst day ever/ Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất

And don’t try to convince me that/ Và đừng cố thuyết phục tôi rằng

There’s something good in every day/ Vẫn có những điều tốt đẹp mỗi ngày

Because, when you take a closer look,/ Bởi khi bạn xem xét kỹ hơn,

This world is a pretty evil place./ Thế giới này là nơi còn tội lỗi.

Even if / Ngay cả khi

Some goodness does shine through once in a while/ Vài điều tốt đôi khi vẫn xảy ra

Satisfaction and happiness don’t last./ Sự hài lòng và hạnh phúc chẳng kéo dài

And it’s not true that/ Và không đúng khi nói rằng

It’s all in the mind and heart/ Mọi điều đều phụ thuộc vào suy nghĩ và trái tim

Because/ Bởi

True happiness can be attained/ Hạnh phúc thực sự có thể đạt được

Only if one’s surroundings are good/ Chỉ khi môi trường xung quanh ta là tốt

It’s not true that good exists/ Không hẳn là điều tốt sẽ tồn tại

I’m sure you can agree that/ Tôi chắc chắn bạn có thể đồng ý rằng

The reality/ Thực tế

Creates/ Tạo nên

My attitude/ Thái độ

It’s all beyond my control/ Mọi thứ đều vượt xa khả năng của tôi

And you’ll never in a million years hear me say/ Và bạn sẽ không bao giờ trong một triệu năm nghe tôi nói

Today was a very good day”/ Hôm nay là một ngày tốt đẹp

**Now read from the bottom to top./ Giờ hãy đọc ngược từ câu cuối cùng

Bạn thấy đấy! Chỉ cần thay đổi cách nhìn những điều tồi tệ có thể sẽ trở thành những điều tốt đẹp phải không?

 

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: