- Ông Tập đến Hoa Kỳ, biểu ngữ phản đối ĐCSTQ bay đầy trời- Chuyên gia: Cần có thêm sự phẫn nộ dành cho Hamas vì họ cũng phải chịu trách nhiệm về số người chết ở Dải Gaza