Lúc Đường Huyền Tông còn ở Đông Cung (Đông Cung là chổ ở và nơi làm việc của Thái Tử, bởi vì ở phía Đông của Hoàng Cung nên gọi là Đông Cung. Đông Cung cũng được dùng để gọi thay Thái Tử), Thái Bình Công Chúa rất đố kỵ ông, sớm tối đều dò xét hành động của ông, chỉ cần phát hiện một chút khuyết điểm nhỏ cũng muốn bẩm báo với Hoàng Thượng.

Hậu cung và những người bên cạnh ông đều âm thầm giữ hai loại thái độ, bởi vì thế lực của Thái Bình Công Chúa quá lớn, cho nên đều hướng Thái Bình Công Chúa để dựa vào.

Lúc ấy, Hoàng Hậu Nguyên Hiến đã mang thai, Huyền Tông sợ Thái Bình Công Chúa, nên muốn bảo Hoàng Hậu Nguyên Hiến uống thuốc phá thai. Nhưng không có người tin cậy để bàn bạc, có một người tên là Trương Thuyết dùng thân phận quan hầu cận yết kiến Thái Tử Cung, Huyền Tông không chút hoang mang nói cho Trương Thuyết biết chuyện này, Trương Thuyết cũng âm thầm đồng ý.

Qua vài ngày, Trương Thuyết lại đến cung phụng Huyền Tông, vụng trộm mang theo ba thang thuốc phá thai cho Huyền Tông. Huyền Tông nhận được rất vui vẻ, liền đuổi hết người bên cạnh đi, tự mình châm lửa sắc thuốc. Thuốc còn chưa sắc xong, đã cảm thấy mệt mỏi, liền nhắm mắt nghỉ một chút.

Bỗng như có thần linh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một vị Thần cao hơn một trượng, còn có một con ngựa được trang bị phục sức đầy đủ. Vị Thần tiên này mặc áo giáp vàng, tay cầm giáo, bay vòng quanh nồi thuốc ba vòng, sau đó làm đổ hết chỗ thuốc đang nấu. Huyền Tông nhanh chóng tỉnh giấc kiểm tra, bỗng thấy một giọt thuốc cũng không còn, cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Ông lại nhóm lửa, sắc tiếp một thang thuốc khác. Còn mình thì nằm trên giường. Vị Thần tiên kia đến xem thuốc, lại giống như trước lại làm đổ một lần nữa. Cứ như vậy Huyền Tông nhẫn nhịn sắc ba thang, ba thang đều bị đánh đổ, đành phải thôi. Ngày hôm sau Trương Thuyết lại đến, Huyền Tông đem chuyện này nói cho y. Trương Thuyết nghe xong liền đi xuống bậc thang nghiêm túc quỳ bái Huyền Tông, chúc mừng nói: “Đây là ý của Thiên Thượng! Thai nhi này không thể phá đi.”

Sau đó Hoàng Hậu Nguyên Hiến muốn ăn một ít đồ, Huyền Tông cũng nói chuyện này cho Trương Thuyết, Trương Thuyết liền nhân cơ hội tới giảng bài cho Huyền Tông, lấy đu đủ từ trong tay áo ra dâng lên cho Huyền Tông.

Sau khi thai nhi được sanh ra, chính là Đường Túc Tông (Vị Hoàng Đế thứ bảy của triều Đường, trừ Võ Tắc Thiên và Thương Đế). Cho nên đến năm Khai Nguyên, ân đức của Trương Thuyết đối với Hoàng Gia không người nào sánh nổi. Vì vậy, từ nhỏ, Túc Tông đã cùng với hai người con của Trương Thuyết là Trương Quân, Trương Ký thân nhau như anh em.

Phần này ghi lại Đường Túc Tông, từ lúc Hoàng Hậu mang thai ông đã được Thiên Thần bảo hộ, Huyền Tông ba lần muốn phá thai đều không thành, bởi vì lúc ông còn trong bụng, đã có sứ mệnh làm Hoàng Đế rồi.

Tác giả: Thái Nguyên
Biên dịch: Minh Quân, biên tập: Tuệ Minh