Giữa trời treo cái liềm trăng
Lầm lỳ cắt đứt bao tầng khăn mây
Rạt rào lá, chợt lặng ngay
Vẻ như e ngại, heo may chớm về

Rạt rào lá, chợt lặng ngay / Vẻ như e ngại, heo may chớm về
Rạt rào lá, chợt lặng ngay / Vẻ như e ngại, heo may chớm về. Ảnh:Kênh AZ

Gánh gì, ai mải miết đi
Cúi vành nón trắng không hề thấy trăng
Bến sông tối, chiếc thuyền nan
Đèn chai một bóng hắt ngang cây sào

Xem thêm:

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||cee7b4cf7__