Triệu năm mải tìm kiếm
Một con đường trở về
Ngày chính Pháp toàn thịnh
Vụt thoát khỏi cơn mê.

Triệu năm mải tìm kiếm. Một con đường trở về. (Ảnh: Pinterest.com)

Kiếp người bao hỗn loạn 
Phật Pháp tựa ánh hồng
Khai sáng đời mê lạc
Mãi ngàn năm mênh mông.

Cõi đời mê hỗn độn. Phật Pháp tựa ánh hồng (Ảnh: Minghui.org)

Khi Đức Phật hạ thế
Khi Phật Pháp hồng truyền
Vũ trụ trùng tổ mới
Bánh xe chuyển càn khôn.

Những kiếp người mệt mỏi
Với long đong tủi sầu
Phật Pháp từ bi giải
Hết oan nghiệp khổ đau…


Khi Đức Phật hạ thế. Khi Phật Pháp hồng truyền. (Ảnh: pinterest.com)

Từ bi nơi cửa Phật
Tịnh khiết và uy nghiêm
Niềm hạnh phúc vô tận
Tĩnh tâm nơi cõi thiền…

Hy Vọng

Xem thêm: