Bạn đã học được gì
Giữa những ngày đại nạn
Bạn đã cứu được bạn
Bởi đức tâm thiện lành

Bạn né tránh được dịch
Khỏe thân cùng mạnh tâm
Bài học thánh nhân dạy
Sống đề cao niềm tin

Bài học từ con tim
Biết bao dung, nhẫn nhịn
Lấy thiện lương phòng bệnh
Bệnh sẽ quên tìm người…

Clip ý nghĩa: Thần Phật bảo hộ cho ‘người tín Thần Phật’ như thế nào?

videoinfo__video3.dkn.tv||4e9cbeafb__