Se sắt Sơn Tây vòm thành cổ
Đường Lâm mỗi độ cố nhân về
Hồn xưa Ngô Vương Quyền Bố Cái
Xanh trời cao sừng sững Ba Vì

Tháng sáu xứ Đoài mênh mang nắng
Nắng trải vàng ngõ rơm vàng tươi
Nắng hong tường đá ong vàng sậm
Vàng cong đường đất nơi cuối đồi

Se sắt Sơn Tây vòm thành cổ, Đường Lâm mỗi độ cố nhân về (Nguồn ảnh: auviettravel.vn)

Da nâu em Suối Hai mắt buồn
Sen ngát đầm Long từng bậc xanh
Thiên sơn suối Ngà reo trong vắt
Thác Bạc rũ mỏng lụa thiên thanh

Thương nhớ xứ Đoài mây trắng bay
Hoàng hôn sao vắng nỗi hao gầy
Chiều nay bạn có về nơi ấy
Cho tôi gửi trọn tấm tình này

Thiên sơn suối Ngà reo trong vắt, Thác Bạc rũ mỏng lụa thiên thanh (Nguồn ảnh: toplist.vn)

Đàm Vượng