Dòng sông đứng lại
Hai bờ cứ trôi
Nhân quần mê mải
Như Lai xuống rồi.

Lục bình vẫn chảy
Cánh cò cứ trôi
Mây trắng dừng lại
Ngàn năm chơi vơi.

Dòng sông đứng lại. Hai bờ cứ trôi. (Ảnh: Atadi.vn)

Bóng trăng đáy nước
Ai thả lên trời?
Đêm không thao thức
Ánh ngày gọi mời…

Ai vào quán trọ?
Lang thang phận đời…

Bóng trăng đáy nước. Ai thả lên trời ? (Ảnh: wordpress.com)

Anh Vũ

Xem thêm: