Đành chia xa phương ấy Ngã-ba-sông
Nhớ sắc thu chiều Đoan Hùng trong bưởi
Đêm sông Lô dưới ánh trăng vời vợi
Vọng ngàn xưa nhịp giã gạo Thậm Thình.

Đêm sông Lô dưới ánh trăng vời vợi, vọng ngàn xưa nhịp giã gạo Thậm Thình. (Ảnh: wattpad.com)

Phong Châu thơm hương nếp thuở bình minh
Ngược sông Thao đằm mình trong tán cọ
Chợt thức với sông Hồng đêm trở gió
Đò chòng chành dầm nước đợi ai qua.

Chợt thức với sông Hồng đêm trở gió, đò chòng chành dầm nước đợi ai qua. (Ảnh: ocuaso.com)

Vắng bên sông người đã về phố xa
Nhớ nơi xưa anh lại về Gia Cẩm
Ngã-ba-sông một Việt Trì không lẫn
Câu xoan mơ thơm nắng bưởi vàng.

Đình Xuân

Clip hay: 

videoinfo__video3.dkn.tv||11905116f__

Ad will display in 09 seconds