Mồ hôi cha đổ xuống đồng
Lúa chiêm ăn sấm bông cong trĩu vàng?
Mồ hôi mẹ giọt mái tranh
Uống sông nước nhuốm sắc xanh da trời?

Mồ hôi em lúc chơi vơi
Rửa lấm láp cát bụi đời cho anh?
Mồ hôi lắc rắc trống canh
Biển anh sóng lặng yên lành vì em?

Mồ hôi lắc rắc trống canh, biển anh sóng lặng yên lành vì em? (Ảnh: Pinterest)

Mưa ban ngày dệt qua đêm
Cơn mưa giặt nắng hạ mềm hơn tơ?
Ít nhiều mây trắng nhở nhơ
Cánh hoa phượng rụng bất ngờ xuống hoa?

Cuộc đời lắm đận mưa sa
Bao nhiêu nước mắt hóa ra mây trời?
Ào ào, xối xả, rơi rơi
Cơn mưa hắt những kiếp người vào nhau…

Ào ào, xối xả, rơi rơi, cơn mưa hắt những kiếp người vào nhau… (Ảnh: peterthongthai.com)

Nhị Nguyễn