Mẹ ngồi thiền, mẹ từng bước lên cao
Mẹ là mẹ của con gần gũi thế
Như rũ hết bao buồn phiền dâu bể
Nét từ bi đậu khép dưới làn mi

Mẹ ngồi thiền, gió thiên giới đến đi
Chở tĩnh lặng về nuôi miền tâm đức
Nắng âm dương sưởi nơi nào mẹ nhỉ
Ấm lòng con theo mỗi bước trở về

Bức “Mẹ trong mắt em” của họa sĩ Trần Tiếu Bình. Ảnh: Tranh Chân Thiện Nhẫn.

Mẹ ngồi thiền, mẹ lên tới trời cao
Con chợt thấy diệu kỳ sao bóng mẹ
Ở khắp đó đây, choán trong vũ trụ
Ấm đêm đông, mát rượi những trưa hè

Mẹ ngồi thiền, trong mắt trẻ thơ con
Ánh hào quang xoay tròn quanh trán mẹ
Sữa thiện lương mẹ cho con từ bé
Mẹ ngồi thiền, đời rũ mọi cơn mê…

videoinfo__video3.dkn.tv||c6b6f720d__