Mẹ cha giờ đã xa rồi
Chẳng nghe được tất cả lời khấn đâu
Các con ở lại với nhau
Trong nhà kim chỉ có đầu có đuôi.

Anh em chín bỏ làm mười
Cái danh, cái lợi nhất thời mà thôi
Sinh ra là để làm người
Chê người hôm trước, người cười hôm sau.

bao dung
Mẹ cha giờ đã xa rồi… (Ảnh: doisong.vn)

Lấy tình mà đối đãi nhau
Bao dung nhường nhịn quả cau cũng tròn
Con nào thì cũng là con
Ngón dài, ngón ngắn ngón non, ngón già.

Đều là con của mẹ cha
Đều là hoa đất và hoa của trời
Vu lan báo hiếu một đời
Đừng ai dâng cúng những lời nói suông …

bao dung
Đều là con của mẹ cha, đều là hoa đất và hoa của trời

Nguyễn Quốc Văn

Từ Khóa: